HIRURGIJA‎ > ‎

Biopsija grlića materice


U nekim slučajevima patološki kolposkopski nalaz zahteva dodatnu dijagnostiku. U tu svrhu radi se ciljana biospija grlića materice, koja podrazumeva uzimanje uzoraka tkiva sa patoloških kolposkopskih mesta. Radi kompletne dijagnostike promene na grliću materice, potrebno je uraditi u kiretažu cervikalnog kanala. Pato-histološka analiza uzoraka tkiva odrediće dalje postupke, a to znači da promena može da se samo prati ili je potrebno operativno lečenje koje može da bude zavisno od  promene, loop ekcizija, klasična konizacija ili pak histerektomija.

Comments