HIRURGIJA‎ > ‎

Cistoskopija


Cistoskopija predstavlja endoskoski pregled mokraćne bešike. Ovim pregledom je moguće viudeti kanal za mokrenje celom dužinom, bočne i subtrigonalni lobus prostate, mokraćnu bešiku i izvodna kanale uretera u mokraćnoj bešici. Ovaj pregled je jako važan u slučajevima  bezbolnog mokrenja krvi kako bi se odredilo odakle mokri. Ovo je dijagnostička metoda, mada može biti i terapeutska u nekim sluačjevima.

 
Comments