HIRURGIJA‎ > ‎

Operacija varikoceleVarikocela predstavlja proširenje spermatične vene sa leve strane. Varikocela je uvek sa leve strane, dok sa desne strane može biti simptomatska (posledica nekog ekspanzivnog procesa u abdomenu ili retroperitoneumu koji vrši pritisak na venu).
Zašto je vaikocela sa leve strane?
Leva spermatična vena se uliva u levu renalnu venu, dok se desna uliva u venu cavu. Leva spermatična vena se uliva u renalnu venu pod oštrim uglom što otežava oticanje krvi iz nje i dovodi do širenja spermatične vene.
Lečenje varikocele je kontrvarzna tema u andrologiji.Postoje dokazi o poboljšanju parametara spermograma nakon uspešno operisane varikocele. Sadašnje informacije koje imamo podržavaju teoriju koja govori da prisustvo varikocele  oštećuje tkivo testisa od adolescencije i dovodi do smanjenja oplodne moći.
Comments