CVIJIĆEVA 84a   011/2788498   063/8107386   12h-20h          

CENOVNIK

UROLOGIJA

Pregled 2500,00
Pregled + ultrazvuk 5000,00
Ultrazvuk abdomena i male karlice 2500,00
TRUS 4000,00
Ultrazvuk genitalija 2500,00
Ultrazvuk abdomena + TRUS 6500,00
Pregled + ultrazvuk + TRUS + uroflou 10500,00
Pregled + ultrazvuk + TRUS 8500,00
Pregled + ultrazvuk + uroflou7000,00
Pregled + TRUS + uroflou 8000,00
Pregled + ultrazvuk genitalija 5000,00
Kontrolni pregled 1500,00
Uroflou 2000,00
Cistoskopija 8500,00
Cistoskopija + ultrazvuk 11000,00
Cistoskopija + DJ + UZ 24000,00
Cistoskopija + biopsija 12000,00
Bužiranje 4000,00
Davanje i.v. injekcije 1500,00
Davanje s.c. injekcije 1000,00
Davanje i.m. injekcije 1000,00
Davanje i.v. infuzije 2000,00
Intravezikalna imuno/hemioterapija 2000,00
Ekspertizni pregled / mišljenje 10000,00
Kontrola posle retencije urina 1500,00

INTERVENCIJE

Plasiranje urinarnog katetera(latex) 2500,00
Plasiranje urinarnog katetera(silikonski) 5000,00
Transperinealna biopsija prostate 15500,00
TRUS biopsija prostate 20500,00
Cirkumcizija 36000,00
Bilateralna orhiektomija 48000,00
Extirpacija ciste epididima 36000,00
Unilateralna biopsija testisa 24000,00
Bilateralna biopsija testisa 36000,00
Unilateralna fiksacija testisa 24000,00
Bilateralna fiksacija testisa 42000,00
Operacija hidrocele 60000,00
Ligatura v. spermatike 36000,00
Frenulotomija 6000,00
Unilateralna orhiektomija 36000,00
Bilateralna vazektomija 24000,00
Epididimektomija 36000,00
Ekcizija ateroma skrotuma 15000,00
EKT kondiloma na spoljnim genitalijama 6000,00
Ekcizija polipa uretre 12000,00
Ekcizija tumora penisa 14500,00
Ekcizija karunkule uretre 12000,00
EKT karunkule uretre 6000,00
Hemiskrotektomija 36000,00
Implantacija testikularne proteze + cena proteze 36000,00
Ekcizija prolapsa mukoze uretre 12000,00
Meatotomija 12000,00
Extirpacija apendiksa testisa/epidermisa 24000,00
Extirpacija divertikuluma parauretralne ciste kod žena 50000,00
Endoskopska extirpacija stranih tela iz bešike 18000,00
Radikalna orhiektomija 96000,00
Orhidopeksija 90000,00
Uretrotomija interna 72000,00
URAT sa litolapaksijom 72000,00
Nesbittova operacija kurvature penisa 120000,00

DERMATOVENEROLOGIJA

Pregled2500,00

GINEKOLOGIJA

Pregled3000,00
Ultrazvuk male karlice 3000,00
Pregled + UZ 5000,00
Kolposkopija 3000,00
Pregled + kolposkopija 5000,00
Pregled + PA + VS 5000,00
Pregled + UZ + PA + VS 7000,00
Pregled + kolposkopija + PA + VS 7000,00
Pregled + ultrazvuk + PA + VS 7000,00
Pregled + UZ + kolposkopija 7000,00
Papanicolau 2000,00
Vaginalni sekret 600,00
Komplet (pregled + UZ + kolposkopija + PA + VS) 9000,00
Kontrolni pregled 2000,00
CTG 1500,00
Stavljanje spirale 6000,00
Vađenje spirale 3000,00
Dijagnostička kiretaža i biopsija sa anestezijom i pato-histološkom analizom 33000,00
Loop excizija sa PH analizom 37000,00
Polipektomija sa kiretzom 33000,00
Uklanjanje kondiloma 6000,00
Biopsija vulve 10000,00
Stavljanje pesara 2000,00
Serklaz 18500,00
Vaginalni bris 1000,00
Cervikalni bris 1000,00
Chlamidia 1000,00
Ureaplazma 1200,00
Mikoplazma 1200,00
Uzimanje materijala + troskovi transporta 500,00
Participacija urologija 100,00
Participacija ginegologija 100,00
Participacija dermatovenerologija 100,00
Pregled + UZ + PAPA 7000,00
Doppler renalnih krvnih sudova 10000,00
Kolposkopija + PAPA + VS 5000,00
Kolposkopija + EHO + PAPA 7000,00
Kolposkopija + EHO + PAPA + VS 8000,00
PA + HPV tipizacija 7500,00
HPV tipizacija 5500,00
Dijagnostička Kiretažai biopsija u lokalnoj anesteziji sa patohistološkim nalazom 27000,00

Cenovnik važi od 01.04.2013. Možete ga preuzeti ovde CENOVNIK.pdf