CVIJIĆEVA 84a   011/2788498   063/8107386   12h-20h          

CENOVNIK

UROLOGIJA

Pregled 3 000,00
Pregled + ultrazvuk 5 000,00
Ultrazvuk abdomena i male karlice 3 000,00
TRUS 4 000,00
Ultrazvuk genitalija 3 000,00
Ultrazvuk abdomena + TRUS 7 000,00
Pregled + ultrazvuk + TRUS + uroflou 11 000,00
Pregled + ultrazvuk + TRUS 10 000,00
Pregled + ultrazvuk + uroflou7 000,00
Pregled + TRUS + uroflou 9 000,00
Pregled + ultrazvuk genitalija 5 000,00
Kontrolni pregled 1 500,00
Uroflou 2 000,00
Cistoskopija 13 000,00
Cistoskopija + ultrazvuk 16 000,00
Cistoskopija + DJ + UZ 24 000,00
Cistoskopija + biopsija + EKT 19 000,00
Bužiranje 4 000,00
Davanje i.v. injekcije 1 500,00
Davanje s.c. injekcije 1 000,00
Davanje i.m. injekcije 1 000,00
Davanje i.v. infuzije 3 000,00
Intravezikalna imuno/hemioterapija 3 000,00
Ekspertizni pregled / mišljenje 5 000,00
HPV Tipizacija za muškarce 8 000,00
PCR – HPV + STD 13 000,00

INTERVENCIJE

Plasiranje urinarnog katetera(latex) 2 500,00
Plasiranje urinarnog katetera(silikonski) 5 000,00
Transperinealna biopsija prostate 15 500,00
TRUS biopsija prostate 21 000,00
Cirkumcizija 36000,00
Bilateralna orhiektomija 70 000,00
Extirpacija ciste epididima 60 000,00
Unilateralna biopsija testisa 25 000,00
Bilateralna biopsija testisa 45 000,00
Unilateralna fiksacija testisa 25 000,00
Bilateralna fiksacija testisa 45 000,00
Operacija hidrocele 60 000,00
Ligatura v. spermatike 60 000,00
Frenulotomija 6 000,00
Unilateralna orhiektomija 37 000,00
Bilateralna vazektomija 60 000,00
Epididimektomija 60 000,00
Ekcizija ateroma skrotuma 18 000,00
EKT kondiloma na spoljnim genitalijama 6-12 000,00
Ekcizija polipa uretre 12 000,00
Ekcizija tumora penisa 15 000,00
Ekcizija karunkule uretre 24 000,00
EKT karunkule uretre 6 000,00
Hemiskrotektomija 40 000,00
Implantacija testikularne proteze + cena proteze 40 000,00
Ekcizija prolapsa mukoze uretre 24 000,00
Meatotomija 24 000,00
Extirpacija apendiksa testisa/epidermisa 24 000,00
Extirpacija divertikuluma parauretralne ciste kod žena 60 000,00
Endoskopska extirpacija stranih tela iz bešike 24 000,00
Radikalna orhiektomija 120 000,00
Orhidopeksija 170 000,00
Uretrotomija interna 42 000,00
URAT sa litolapaksijom 90 000,00
Nesbittova operacija kurvature penisa 170 000,00
Kontrola posle retencije urina 1 500,00
TUIP 120 000,00
TURBT 110 000,00
TUVRP 180 000,00
Cistoskopija + EKT tumora 16 000,00
TRUS elastografija 5 000,00

DERMATOVENEROLOGIJA

Pregled3 000,00

GINEKOLOGIJA

Pregled3 000,00
Ultrazvuk male karlice 3 000,00
Pregled + UZ 5 000,00
Kolposkopija 3 000,00
Pregled + kolposkopija 5 000,00
Pregled + PA + VS 5 500,00
Pregled + UZ + PA + VS 7 500,00
Pregled + kolposkopija + PA + VS 7 500,00
Pregled + ultrazvuk + PA + VS 7 500,00
Pregled + UZ + kolposkopija 7 000,00
Papanicolau 2 500,00
Vaginalni sekret 600,00
Komplet (pregled + UZ + kolposkopija + PA + VS) 9 500,00
Kontrolni pregled 2 000,00
CTG 1 500,00
Stavljanje spirale 6 000,00
Vađenje spirale 3 000,00
Dijagnostička kiretaža i biopsija sa anestezijom i pato-histološkom analizom 33 000,00
Loop excizija sa PH analizom 41 000,00
Polipektomija sa kiretzom 33 000,00
Uklanjanje kondiloma 6 000,00
Biopsija vulve 10 000,00
Stavljanje pesara 3 000,00
Serklaz 18 500,00
Vaginalni bris 1 000,00
Cervikalni bris 1 000,00
Chlamidia 1 000,00
Ureaplazma 1 200,00
Mikoplazma 1 200,00
Uzimanje materijala + troskovi transporta 500,00
Participacija urologija 100,00
Participacija ginekologija 100,00
Participacija dermatovenerologija 100,00
Pregled + UZ + PAPA 7 500,00
Doppler renalnih krvnih sudova 10 000,00
Kolposkopija + PAPA + VS 5 500,00
Kolposkopija + UZ + PAPA 7 500,00
Kolposkopija + UZ + PAPA + VS 8 500,00
PA + HPV tipizacija 10 000,00
HPV tipizacija 8 000,00
Biopsija grlića i frakc. kiretaža u lok. anesteziji 27 000,00
Pregled + kolposkopija + PA 7 500,00
Konizacija sa kiretažom cerv. kanala i anesteziji 72 000,00
Biopsija grlića u lokalnoj anesteziji 15 000,00
TOT 180 000,00
EHO dojke 3 000,00
Elastografija dojke 5 000,00

Cenovnik važi od 01.01.2021. Možete ga preuzeti ovde CENOVNIK.pdf