CVIJIĆEVA 84a   011/2788498   063/8107386   12h-20h          

GINEKOLOGIJA

U ovom delu naše web prezentacije možete videti spisak usluga koje pružamo iz oblasti ginekologije.

Ispod spiska usluga nalazi se deo gde možete pročitati više o uzrocima nastanka bolesti, simptomima, kao i o načinu lečenja nekih od najčešćih ginekoloških bolesti.

Ne postoji mogućnost komentarisanje, ali u slučaju da imate neka pitanja možete nam se obratiti putem mejla, telefona ili doći lično u naše prostorije u Cvijićevoj 84a.

Ginekološki pregledi
Lečenje akutnih pelvičnih inflamatornih bolesti i kontrole
Postavljanje dijagnoze i tretman seksualno prenosivih bolesti
Kolposkopija sa uzimanjem brisa po Papanicolau
Uzimanje cervikalnog i vaginalnog bakteriološkog brisa
Uzimanje briseva na chlamidiu, mycoplasmu i ureaplasmu
Dijagnoza benignih, premalignih i malignih obolenja genitalnih organa
Dijagnoza i tretman kondiloma na spoljašnjim genitalnim organima, vagini i vulvi
Uzimanje mera za pesar
UROGINEKOLOGIJA
Pregled u cilju postavljanja dijagnoze u ležećem i stojećem položaju sa Vasalva manevrom
Stres test u stojećem i ležećem položaju
Urofluometrija
Određivanje stepena prolapsa saglasno POP-Q klasifikaciji
ULTRAZVUK
Pregled vaginalnom sondom radi dopune kliničkom nalazu
Pregled konveksnom abdominalnom sondom
TRUDNOĆA
Dijagnoza i praćenje trudnoće
CTG
Pregledi i eventualno plasiranje serklaža
Redovne kontrole bakterioloških briseva
DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI
Ciljane biopsije kolposkopskih patoloških promena
Biopsije grlića materice sa kiretažom cervikalnog kanala kod patološkog PA testa
Frakciponirana explorativna kiretaža kod profuznog krvarenja ili krvarenja u menopauzi
Loop excizija grlića
Klasična konizacija
Plasiranje ili skidanje spirale
Uklanjanja kondiloma sa vulve, vagine ili grlića materice
Korektivne intervencije na malim usnama
Uklanjanje ateroma sa vulve
Plasiranje pesara i redovna zamena pesara

Neka od čestih oboljenja:

Inkontinencija

>

Inkontinencija predstavlja nevoljno oticanje urina . Prevalencija urinarne inkontinencije iznosi oko 25% i raste sa godinama života. Od ukupnog broja osoba koje pate od urinarne inkontinencije, 50% čine oni koji imaju stres inkontinenciju, 11% oni koji pate od urgentne inkontinencije i 36% oni koji imaju oba tipa, dakle mešovitu inkontinenciju.

Šta je stres inkontinencija mokraće?

U pitanju je problem nevoljnog gubitka urina pri naporu. Obično se javlja prilikom kijanja, kašljanja, dizanja tereta ili brzog hoda, dakle kada je povećan pritisak u abdomenu. Od ovog tipa inkontinencije mnogo više pate žene nego muškarci. U osnovi nastanka ovog tipa inkontinencije leži oslabljen potporni mehanizam uretre, tako da se pri povećanom intraabdominalnom pritisku, uretra značajno više pomera, nastaje levkasto proširenje uretre, u njoj opada pritisak i dolazi do nekontrolisanog oticanja urina. Najčešće se javlja kod žena u menopauzi koje su imale više vaginalnih porođaja ili višestruku trudnoću ( najčešće blizanačku), zatim žene kod kojih se porođaj završavao nekom od akušerskih operacija, kao što je primena forcepsa ili vakuma. Faktori rizika sa ovaj tip inkontinencije su hronična obstruktivna bolest pluća, gojaznost i posao koji je vezan za veći fizički napor.

Kako se dokazuje stres inkontinencija urina?

Dobro uzeta anamneza je pola dijagnoze. Pored toga može da se uradi stres test. Sam test je bezbolan i izvodi se tako da se mokraćna bešika napuni sa 300ml fiziološkog rastvora i od pacijentkinje se zahteva da kašlje u ležećem i stojećem položaju. Ukoliko u tim situacijama dođe do oticanja mokraće, test smatramo pozitivnim. U izvesnim slučajevima, naročito mešovite inkontinencije, potrebno je i urodinamsko ispitivanje.

Kako se leči stres inkontinencija urina?

U slučajevima čiste stres inkontinencije, najbolji i najdugoročniji rezultati postižu se plasiranjem tračice od polipropilena na nivou srednje uretre, takozvani TOT ( transobruratorni tape) ili mini sling. Ova operacije se izvode u ginekološkom položaju, u uslovima lokalne anestezije i traju oko 15-20min. Intraoperativno se uradi takođe stres test da bi se tačno odredio stepen zatezanja trake. U našoj poliklininici, operacija se izvodi u ambulantim uslovima. Prethodno je potrebno uraditi detaljan pregled, stres test , uzeti briseve i određene laboratorijske analize. Posle izvedene operacije, pacijentkinja u roku od 2-3 sata napušta našu ustanovu. Uspešnost ovakvih operacija, prema podacima iz literature, iznosi 85% za period praćenja od 11 godina.

Šta je urgentna inkontinencija?

U pitanju je prekomerna osteljivost mokraćne bešike i manifestuje se iznenadnom potrebom za mokrenjem, često udružena sa učestanim mokrenjem i noćnim mokrenjem, sa ili bez urgentne inkontinencije, a u odsustvu infekcije urinarnog trakta ili neke druge patologije. U pitanju je neurološki problem i dijagnoza se sa sigurnošću postavlja urodinamskim ispitivanjem. Ne zahteva operativni tretman, već se leči medikamentozno, neurostimulacijom ili ubrizgavanjem botulinum toksina u zid mokraćne bešike.

Posthisterektomijski propals vaginalnih zidova

>

Post-histerektomijski prolaps vaginalnih zidova je česta komplikacija, koja se pojavljuje posle različitih tipova histerektomije, a ima vrlo negativan uticaj na kvalitet života žene utičući na funkciju donjeg urinarnog trakta, na akt defekacije i kvalitet seksualnog života. Ključni faktor o odabiru operativnog postupka je dobro poznavanje potpornog aparata uterusa i vagine, što smanjuje i mogućnost nastanka prolapsa nakon histerektomije. Najznačajniji faktor rizika za nastanak prolapsa vaginalnih zidova je postojanje oštećenja potpornog aparata pre histerektomije.

Postoje različite hirurške tehnike, koje mogu da se primene prilikom histerektomije kako bi se sprečila pojava prolapsa vaginalnih zidova. Korekcija post-histerektomijskog prolapsa može da se izvodi abdominalnim i vaginalnim putem. Najčešće korišćene tehnike su sakrospinalna fiksacija i abdominalna sakrokolpopeksija.Vaginalni pristup u rešavanju prolapsa vaginalnih zidova je u prednosti u odnosu na abdominalni pristup zbog manjeg broja komplikacija, manjeg gubitka krvi, boljeg i bržeg postoperativnog oporavka, kraće hospitalizacije i manje cene koštanja. Čak šta više, on omogućava istovremeno korekciju svih postojećeih defekata na katličnom dnu, odnosno cistocele, enterocele i rektocele.

U slučaju kompletnog oštećenja endopelvične fascije, koriste se ugradni materijali od polpropilenske mrežice u vidu gotovih kitova, koji se specijalnim tehnikama ugrađuju u prednji ili zadnji kompartman.