Poliklinika Argirović | Urologija | Ginekologija

Oboljenja spoljnjih muških genitalnih organa

Frenulum breve : kratka uzica na penisu koja izaziva smetnje pri seksualnom odnosu, bolove i otežava posuvraćenje kožice. Indikovana je operacijau lokalnoj anesteziji koja podrazumeva presecanje uzice (frenulotomija) sa visoko frekventnom strujom.

Fimoza: delimična ili totalna nemogućnost povlačenja kožice penisa preko glansa, stvara podlogu za hroničnu infekciju, lakše prenošenje seksualno prenosivih bolesti, uključujući AIDS, i predosponira nastanku karcinoma penisa. Ne tako retko otežava seksualne odnose. Rešenje ovog problema je operacija : cirkumcizija (obrezivanje).

U intervencije na spoljnjim genitalijama na bazi jednodnevnog boravka ubrajamo operacije ciste pasemnika, hidrocele (vodene kile), bilateralne orhiektomija (kod karcinoma prostate), radikalne orhiektomija kod tumora testisa, ugradnju testikularnih proteza posle orhiektomije, podvezivanje spermatičnih vena mikrohirurškim putem kod simpromatskih varikocela ili u sklopu lečenja steriliteta, sa ili bez biopsije testisa, fiksacije testisa,skidanje ateroma itd. Takodje radimo operacije preponskih kila sa preventivnom lokalnom ugradnjom prolenskih mrežica u regionalnoj anesteziji.

Oštre bradavice (Condylomata accuminata)predstavljaju jednu od čestih manifestacija seksualno prenosivih bolesti, najčešće lokalizovanih na spoljnjim genitalijama i okolnim regijama. Mi praktikujemo skidanje pomoći visoko frekventne struje, u lokalnoj anesteziji. U slučajevima sa recidivom posle ponovnog odstranjivanja preporučujemo odredjene preparate za lokalnu aplikaciju u vidu krema. Potrebno je isključiti postojanje oštrih bradavica kod seksualne partnerke, i savetovati seksualne odnose sa zaštitom tokom 3-4 meseca.

Endoskopske operacije prostate, tumora bešike, suženja vrata mokraćne bešike i mokraćne cevi obavljamo u regionalnoj anesteziji, na bazi jednodnevnog boravka.

Sprovodimo cistoskopske kontrola tumora mokraćne bešike posle učinjene operacije u smislu TUR sa intravezikalnom aplikacijom citostatika 1-2 časa neposredno posle operacije po preporukama EAU 2011, uz mogućnost intravezikalnog davanja imunoterapije (BCG) ili citostatika za duži vremenski period u cilju profilakse recidiva postoperativno. Uretrocistoskopiju radimo u posebnim slučajevima kada nismo zadovoljni rezultatima medikamentoznog tretmana, pre odluke za eventualno operativno lečenje.

Vrati se na stranicu BAZA ZNANJA

Call Now Button