Poliklinika Argirović | Urologija | Ginekologija

Tumori bešike

Tumore bešike karakteriše pojava totalne povremene bezbolne hematurije, tj. krvi u mokraći. Pojava krvi u mokraći je znak nekog oboljenja i iziskuje hitan urološki pregled: klinički i ultrazvučni pregled, po potrebi CT kombinovan sa intravenskom urografijom (IVU). Medjutim, njvažniji je cistoskopski pregled da bi se sagledao tumor i uzela biopsija radi PH analize. Najbolje je biopsiju i uklanjanje tumora u celosti izvesti pomoću transuretralne elektroresekcije (TUR).

Kod površnih, pojedinačnih, 3 cm u prečniku i niskog stepena maligniteta, preporučuje se TUR u kombinaciji sa neposrednim postoperativnim davanjem odredjenih citostatika u mokraćnu bešiku. Medjutim, pacijenti sa srednjim i visokim rizikom (tumor > 3 cm, mulipli tumori, > 1 recidiv za godinu dana, viši stepen maligniteta, CIS) imaju veći rizik sa nastanak recidiva ili progresije. Indikovan je TUR tumora sa davanjam citostatika odmah posle operacije u mokraćnu bešiku.

velicine tumora na besici

U slučaju nepotpunog uklanjanja tumora i visokog stepena zloćudnosti na PH analizi, potrebno je uraditi novu TUR posle 4-6 nedelja od prethodne operacije. Dodatna intravezikalna imunoterapija sa BCG je indikovana tokom vremenskog perioda od najmanje 12 meseci posle operacije.

Prisustvo karcinoma u povoju (CIS) je povezano sa visokim rizikom (do 50%), nastanka infiltrativnog tumora koji zahvata mišićnicu i dublje slojeve zida mokraćne bešike i potrebe za radikalnim operativnim lečenjem u smislu totalne cistektomije ( vadjenje bešike) sa supravezikalnom derivacijom mokraće, odnosno formiranjem ortotopske bešike.

Iz tog razloga su potrebne redovne cistoskopske i ultrazvučne kontrole po preporukama EAU, 2011. U slučaju neuspeha imunoterapije, sa pojavom recidivnih i brojnih tumora sa prisustvom CIS-a,odnosno ako se tumor inicijalno prezentira kao infiltrativan, indikovano je radikalno operativno lečenje. Medjutim, celo vreme je potrebno pratiti i gornje partije mokraćnih puteva pomoću IVU, enetualno i CT, kako bi se isključilo postojanje tumora u gornjem urotraktu.

U slučaju pozitivnog nalaza indikovano je radikalno operativno lečenje (nefroureterektomija)(skidanje bubrega i mokraćnog kanala sa malim delom zida mokraćne bešike oko orificijuma). Skidanje regionalnih limfnih žljezdi je indikovano kod infiltrativnih i multifokalnih tumora , visokog stepena maligniteta. Konzervirajuće operacije dolaze u obzir kod pojedinačnih malih tumora 1 cm u prečniku, niskog stepena zloćudnosti na biopsiji i bez znakova za prisustvo prodora u dublje slojeve zida organa.

 

Vrati se na stranicu BAZA ZNANJA

Call Now Button