Poliklinika Argirović | Urologija | Ginekologija

Benigna hiperplazija prostate (BHP)

BHP (adenom prostate) postoji kod 30% muškaraca starijih od 65. godina. Medjutim, preventivni pregledi se savetuju muškarcima preko 50. godina starosti, najmanje jedan put godišnje.Pregled podrazumeva uzimanje podataka koji mogu biti od koristi u postavljanju dijagnoze, laboratorijske analize (urin, urea, kreatinin, glikemija, PSA), klinički pregled prostate i spoljnjih genitalija, transabdomonalni i/ili TRUZ, odredjivanje maksimalnog protok urina i količine rezidualnog urina posle završetka mokrenja. Odredjivanje Internacionalnog Prostata Simptom Skora (IPSS) i ocena skora kvaliteta života (QoLs), služi pri osnovnom pregledu kao orijentacija za terapiju i kasnije da bi se pratio odgovor na primenjeni tretman.

Najveći broj pacijenata danas može uspešno biti lečen pomoću medikamenata koji imaju za cilj da onemoguće prekid mokrenja (retencija urina) i potrebu za operacijom.Na raspolaganju su uroselektivni alfa blokatori (AB) sa ili bez 5-alfa reduktaza inhibitorima (5-ARI), kao i fitoterapija.

normalna i uvecana prostata

Svega 40% pacijenata iziskuje operativno lečenje : TUIP (transuretralna incizija prostate) kod prostata 30 gr i bez uvećanja srednjeg lobusa , TUVRP ( transuretralna vapor resekcija prostate) kod prostata težine od 30-100 gr i otvorena prostatektomija za prostate preko 100 gr. Savremene endoskopske tehnike su omogućile da se TUIP/TUVRP rade na bazi jednodnevnog boravka u ambulantnim uslovima. Karakteriše ih potreba za manjom količinom tečnosti za ispiranje, kraće postoperativno ispiranje ( prosečno 6-7 časova), kraći boravak u hospitalnim uslovima (83% pacijenata napušta našu instituciju unutar 24h), kraće kontaktno vreme medicinskog osoblja sa pacijentom, ranije vadjenje katetera i manji finansijski troškovi.

Poseban problem predstavlja skleroza vrata mokraćne bešike koja se vidja kod mladjih pacijenata i predstavlja ožiljno suženje na vratu bešike na bazi ranijeg inflamatornog procesa bez značajnijeg uvećanja prostate.Skleroza vrata mokraćne bešike ne reaguja na medikamentoznu terapiju (AB) i iziskuje hirurško lečenje (TUIP).

Medjutim, postoji mogućnost da pacijent pored BHP ima i neurogeni poremećaj mokrenja, tako da je pored AB potrebno davati i antimuskarinske preparate.

Takodje, poremećaj mokrenja u vidu isključivo noćnih poziva (nikturija) zahteva posebno medikamentozno lečenje. Kamen u mokraćnoj bešici, primarno ili sekundarno nastao, izaziva smetnje u smislu poremećaja mokrenja, bolove, pečenje i pojavu krvi u mokraći.

Lečenje podrazumeva razbijanje kamena na bazi elektrolitotripsije aparatom „Urat-2“ sa litolapaksijom (evakuacija razbijenih i usitnjenih fragmenata pomoću specijalnog aparata). Medjutim, kod pacijenta sa kamneom u bešici i uvećanom prostatom postoji apsolutna indikacija za operaciju ptostate (TUVRP) pošto postoji velika verovatnoća ponovnog formiranja kamena u bešici.

Vrati se na stranicu BAZA ZNANJA

Contact Title
Pozovite nas i zakažite pregled 011 2788 498
Call Now Button