Poliklinika Argirović | Urologija | Ginekologija

CENOVNIK

Akcija - Urologija
Cena: 12 000,00 din
 • Pregled
 • Ultrazvuk
 • TRUS
 • Uroflou
Akcija - Urologija
Cena: 8 000,00 din
 • Pregled
 • Ultrazvuk
 • Uroflou
Akcija - Ginekologija
Cena: 10 000,00 din
 • Pregled
 • Ultrazvuk
 • Kolposkopija
 • Papanicolau
 • Vaginalni sekret
Akcija - Ginekologija
Cena: 8 000,00 din
 • Pregled
 • Ultrazvuk
 • Papanicolau
 • Vaginalni sekret

UROLOGIJA

 • Pregled
  4 000,00
 • Pregled + ultrazvuk
  6 000,00
 • Ultrazvuk abdomena i male karlice
  4 000,00
 • TRUS elastrografija
  5 000,00
 • Ultrazvuk genitalija
  4 000,00
 • Ultrazvuk abdomena + TRUS
  7 000,00
 • Pregled + ultrazvuk + TRUS
  10 000,00
 • Pregled + TRUS + uroflou
  9 000,00
 • Pregled + ultrazvuk genitalija
  6 000,00
 • Kontrolni pregled
  3 000,00
 • Uroflou
  3 000,00
 • Cistoskopija
  15 000,00
 • Cistoskopija + ultrazvuk
  18 000,00
 • Cistoskopija + DJ + UZ
  30 000,00
 • Cistoskopija + biopsija + EKT
  21 000,00
 • Bužiranje
  6 000,00
 • Davanje i.v. injekcije
  1 500,00
 • Davanje s.c. injekcije
  1 000,00
 • Davanje i.m. injekcije
  1 000,00
 • Davanje i.v. infuzije
  4 000,00
 • Intravezikalna imuno/hemoterapija
  4 000,00
 • Ekspertizni pregled/mišljenja
  5 000,00

INTERVENCIJE

 • Plasiranje urinarnog katetera(latex)
  3 000,00
 • Plasiranje urinarnog katetera(silikonski)
  5 000,00
 • Transperinealna biopsija prostate
  15 500,00
 • TRUS biopsija prostate
  25 000,00
 • Cirkumcizija
  41 000,00
 • Bilateralna orhiektomija
  100 000,00
 • Extirpacija ciste epididima
  90 000,00
 • Unilateralna biopsija testisa
  25 000,00
 • Bilateralna biopsija testisa
  45 000,00
 • Unilateralna fiksacija testisa
  25 000,00
 • Bilateralna fiksacija testisa
  45 000,00
 • Operacija hidrocele
  65 000,00
 • Ligatura v. spermatike
  90 000,00
 • Frenulotomija
  8 000,00
 • Unilateralna orhiektomija
  45 000,00
 • Bilateralna vazektomija
  90 000,00
 • Epididimektomija
  90 000,00
 • Ekcizija ateroma skrotuma
  18 000,00
 • EKT kondiloma na spoljnim genitalijama
  8-16 000,00
 • Ekcizija polipa uretre
  24 000,00
 • Ekcizija tumora penisa
  15 000,00
 • Ekcizija karunkule uretre
  24 000,00
 • EKT karunkule uretre
  8 000,00
 • Hemiskrotektomija
  60 000,00
 • Implantacija testikularne proteze + cena proteze
  40 000,00
 • Ekcizija prolapsa mukoze uretre
  24 000,00
 • Meatotomija
  30 000,00
 • Extirpacija apendiksa testisa/epidermisa
  24 000,00
 • Extirpacija divertikuluma parauretralne ciste kod žena
  60 000,00
 • Endoskopska extirpacija stranih tela iz bešike
  24 000,00
 • Radikalna orhiektomija
  120 000,00
 • Orhidopeksija
  170 000,00
 • Uretrotomija interna
  65 000,00
 • URAT sa litolapaksijom
  90 000,00
 • Nesbitova operacija kurvature penisa
  170 000,00
 • Kontrola posle retencije urina
  1 500,00
 • TUIP
  120 000,00
 • TURBT
  120 000,00
 • TUVRP
  180 000,00
 • Cistoskopija + EKT tumora
  18 000,00
 • TRUS elastografija
  5 000,00
 • HPV tipizacija za muškarce
  8 000,00
 • PCR HPV+STD
  13 000,00

DERMATOVENEROLOGIJA

 • Pregled
  3 000,00

GINEKOLOGIJA

 • Pregled
  4 000,00
 • Ultrazvuk male karlice
  4 000,00
 • Pregled + UZ
  6 000,00
 • Kolposkopija
  4 000,00
 • Pregled + kolposkopija
  6 000,00
 • Pregled + PA + VS
  6 000,00
 • Pregled + UZ + PA + VS
  8 000,00
 • Pregled + kolposkopija + UZ + PA
  9 500,00
 • Pregled + UZ + kolposkopija
  8 000,00
 • Papanicolau thin prep
  3 000,00
 • Vaginalni sekret
  700,00
 • Kontrolni pregled
  2 000,00
 • CTG
  2 000,00
 • Stavljanje spirale
  8 000,00
 • Vađenje spirale
  4 000,00
 • Dijagnostička kiretaža i biopsija sa anestezijom i pato-histološkom analizom
  35 000,00
 • Loop excizija sa PH analizom
  45 000,00
 • Polipektomija sa kiretzom
  35 000,00
 • Uklanjanje kondiloma
  6-10 000
 • Biopsija vulve
  10 000,00
 • Stavljanje pesara
  3 000,00
 • Serklaz
  18 500,00
 • Vaginalni bris
  1 000,00
 • Cervikalni bris
  1 000,00
 • Chlamidia
  1 200,00
 • Ureaplazma
  1 200,00
 • Mikoplazma
  1 200,00
 • Uzimanje materijala + troskovi transporta
  500,00
 • Participacija urologija
  100,00
 • Participacija ginekologija
  100,00
 • Participacija dermatovenerologija
  100,00
 • Pregled + UZ + PAPA
  8 000,00
 • Dopler renalnih krvnih sudova
  10 000,00
 • Kolposkopija + PAPA + VS
  6 000,00
 • Kolposkopija + UZ + PAPA
  8 000,00
 • Kolposkopija + UZ + PAPA + VS
  9 000,00
 • PA + HPV tipizacija
  10 000,00
 • HPV tipizacija
  8 000,00
 • Biopsija grlića i frakc. kiretaža u lok. anesteziji
  28 000,00
 • Pregled + kolposkopija + PA
  8 000,00
 • Konizacija sa kiretažom cerv. kanala i anesteziji
  80 000,00
 • TOT
  180 000,00
 • Preg+kolp+PA+UZ+vag. bris
  11 000,00
 • Incizija Bartholinijeve žlezde
  10 000,00
 • Preg+kolp+PA+UZ
  9 000,00
 • Preg+UZ+kolp+PA+vag. I cerv. bris
  12 000,00
 • Kolposkopija+PA
  6 000,00
 • Kolposkopija+UZ
  6 000,00
 • Bakterijska vaginoza
  1 000,00

Cenovnik važi od 01.05.2023. Možete ga preuzeti ovde CENOVNIK.pdf

Call Now Button