Poliklinika Argirović | Urologija | Ginekologija

Urologija i urološki pregled

Urologija predstavlja nauku koja se bavi organima za mokrenje i mušku reprodukciju. Urologija spada u hiruršku granu medicine. Takođe postoji grana medicine koja pripada internoj medicini i zove se nefrologija, oni za razliku od urologa ne bave se hirurgijom i bave se bolestima koje se odnose na sam bubreg.  Urologija kao nauka je nastala iz hirurgije i smatra se francuskom naukom.

Urološki pregled kao i svaki drugi započinje anamnezom, uzimanjem podataka od pacijenta vezano za problem koji ga muči. U sklopu urološkog pregleda pričamo o plodnosti muškarca, njegovom mokrenju, kvalitetu seksualnog života, ranijim bolestima i bolestima članova porodice. Anamneza  treba da bude iscrpna i da se njom dobije što više podataka, jer dobra anamneza je pola dijagnoze. Pravac ispitivanja zavisi i od životne dobi pacijenta. Kod mladjih pacijenata ćemo više biti fokusirani na reproduktivne organe, dok kod starijih smo više fokusirani na samo mokrenje i kvalitet mokrenja.

uroloski pregled

U sklopu anamneze većina urologa koristi Internacionalni Prostata Simptom skor u oceni kvaliteta mokrenja. Internacionalni Prostata Simptom skor predstavlja standardizovan i validan upitnik kojim dobijamo informaciju o kvalitetu mokrenja pacijenta. Upitnik se satoji iz sedam pitanja koja obradjuju iritativne i opstruktivne simptome donjih partija urinarnog trakta. Na osnovu ovog upiutnika pacijente delimo u tri kategorije, one sa blagim, umerenim i izraženim simptomima. Težina simptoma određuje vrstu terapijhe koju ćemo uključiti pacijentima.

Takođe obavezno pitanje je da li ste mokrili krv. U urologiji bezbolno mokrenje krvi je najopasniji simptom i vrlo često znak nekog malignog oboljenja. Mokrenje krvi se u urologiji smatra za simptom koji treba ispitati i utvrditi odakle pacijent tačno krvari, u takvim slučajevima pacijente podvrgavamo raznim  radiološkim metodama za ispitaivanje urinarnog trakta (intravenska urografija, skener, magnetna rezonaca). Ključni pregled u ispitivanju mokrenja krvi je cistoskopija. Cistoskopija prestavlja pregled bešike pod kontrolom oka, izvodi se pomoću cistoskopa. Pregled se sastoji u plasiranju metalnog instrumenta (cistoskopa) kroz kanal za mokrenje a sve do mokraćne bešike, kroz optički deo instruemnta možemo videti unutrašnjost bešike i kanala za mokrenje.

Po uzimanju svih podataka od pacijenta pristupa se fizikalnom pregledu. Fizikalni pregled se sastoji od pregleda spoljnjih genitalija i rektalnog pregleda prostate. Pregled spoljnjih genitalija kod muškarac se sastoji u opipavganju oba testisa, epididima, penisa, ingvinalnih kanala i inspekcije spoljnjeg orficijuma uretre. Pregled spoljnjih genitalija kod žene se uglavnom sastoji iz inspekcije spoljnjeg orificjuma uretre i evenualne palpacije uretre kroz vaginu. Rektalni pregled prostate je razlog zbog kog većina muškarac izbegava pregled kod urologa, ovaj pregled se radi svim muškarcima koji su stariji od 50 godina i muškarcima koji su stariji od 40 godina i u familiji imaju rođake prvog kolena koji su oboleli od karcinoma prostate. Rektalni pregled je najvažniji pregled prostate, pomoću ovog pregled dobijamo podatke o veličini i konzistenciji prostate. Rektalni pregled se izvodi tako što pacijent se nagne napred skinutih gaća i stavi laktove na sto, dok lekar uvuče kažiprst u anus i opipava prostatu. Pregled nije bolan ali većina pacijenata navodi da je naprijatan. Rektalnim pregled prostate je ključan u ranom otkrivanju karcinoma prostate.

Ovo se smatra osnovnim urološkim pregledom. Naravno pacijent treba da ima poverenje u lekara i slobodno bez ustezanja da mu se požali na svaku svoju tegobu, što smatramo preduslovom za dobro i kvalitetno lečenje.

 

Vrati se na stranicu BAZA ZNANJA

Call Now Button